Acord electronic de utilizator/
(OFERTĂ PUBLICĂ de vânzare a Produselor)

  1. 1. Termeni principali
  1. 2. Obiectul Acordului electronic de utilizator
  1. 3. Înregistrarea pe site și securitatea
  1. 4. Proprietate intelectuală și dreptul de autor
  1. 5. Drepturile și obligațiile Mandatarului
  1. 6. Drepturile și obligațiile Utilizatorului
  1. 7. Procedura de plasare și executare a comenzii
  1. 8. Reguli de achitare a produselor
  1. 9. Responsabilitate. Limitarea responsabilității
  1. 10. Confidențialitate
  1. 11. Alte prevederi

1. Termeni principali

1.1. Utilizator – persoană fizică, care a atins vârsta de 18 ani, având capacitate civilă juridică și de exercițiu deplină, fiind utilizator înregistrat al paginii web www.metro.zakaz.md sau care a plasat o comandă pe pagina web www.metro.zakaz.md și a încheiat prin intermediul paginii web www.metro.zakaz.md un Contract de vânzare-cumpărare a Produselor Vânzătorului, prin acceptarea propunerii de a încheia un astfel de contract.
1.2. Vânzător – persoana juridică METRO Cash & Carry Moldova, înregistrată în conformitate cu Legislația, care comercializează prin intermediul Mandatarului Produsele, specificate pe site-ul metro.zakaz.md, ținând cont de prevederile prezentului Acord de Utilizator (ofertă).
1.3. Mandatar – persoana juridică Societatea cu Răspundere Limitată „Zakaz Express”, care are dreptul, în numele și din contul Vânzătorului, să plaseze pe site-ul www.metro.zakaz.md propunerile Vânzătorului de a încheia Contractul de vânzare-cumpărare a Produselor Vânzătorului. Conform legislației cu privire la comerțul electronic, Mandatarul este un intermediar în comerțul electronic.
1.4. Produse – marfa din lista indicată pe pagina web www.metro.zakaz.md, care este supusă vânzării de către Vânzător în condițiile prezentului Acord de Utilizator (ofertă).
1.5. Serviciul de comenzi metro.zakaz.md – este un site, plasat la adresa https:// metro.zakaz.md în rețeaua de Internet, care oferă Utilizatorilor oportunități largi de căutare rapidă și simplă, comandă și livrare a Produselor în regim de timp real, prin intermediul rețelei de Internet.
1.6. Comandă – comanda Utilizatorului pentru achiziționarea Produselor Vânzătorului, realizată în mod corespunzător și plasată pe site-ul metro.zakaz.md.
1.7. Acceptarea Acordului de Utilizator (ofertă) – Oferta se consideră acceptată de către Utilizator, iar Contractul de vânzare-cumpărare a Produselor – încheiat, din momentul plasării Comenzii de către Utilizator pe site-ul metro.zakaz.md, și marcării în câmpul corespunzător, confirmând, că ați făcut cunoștință cu cerințele prezentului Acord de Utilizator, și vă exprimați acordul de a încheia contractul în conformitate cu condițiile propuse în acesta.
1.8. Legislație – legislația actuală a Republicii Moldova.

2. Obiectul Acordului de Utilizator

2.1. Prezentul Acord de Utilizator reprezintă o ofertă publică (în continuare – „Ofertă” sau „Acord electronic”) a Vânzătorului, reprezentat de Mandatar, de încheiere a Contractului de vânzarea-cumpărare a Produselor în condițiile specificate pe site-ul metro.zakaz.md în rețeaua Internet (în continuare – “Site” sau “Site www.metro.zakaz.md”).
2.2. Utilizatorul, înregistrându-se pe Site, acceptă această propunere (ofertă), este de acord cu condițiile de plasare a comenzii, de vânzare și livrare a Producției prin intermediul Serviciului de comenzi metro.zakaz.md (în continuare – “Serviciu”), prevăzut de prezenta Ofertă, și obligațiile, atribuite Utilizatorului în cadrul acestei Oferte și se obligă să le respecte.
2.3. Dovada acceptării Ofertei de către Utilizator poate fi, de asemenea, achitarea costului Produselor în modul specificat de prezentul Acord electronic.
2.4. Mandatarul nu este Vânzător de Produse. Prin urmare, toate pretențiile privind condițiile de comercializare pot fi înaintate către Vânzătorul acestor Produse.
2.5. Returnarea către Utilizatori a mijloacelor bănesti pentru Produse și/sau înlocuirea Produselor se efectuează de către Vânzator.
2.6. Mandatarul poate executa Comanda atât independent, cât și cu implicarea terților.
2.7. Utilizatorul este deacord cu faptul că Vânzătorul poate stabili condiții suplimentare de vânzare a Produselor, despre care Vânzătorul notifică Utilizatorii prin publicarea informațiilor pe site-ul său https://www.metro.md/, precum și la cererea Utilizatorului, prin telefon, email (sau la sediul Vânzătorului). Oferta publică a Vânzătorului, publicată pe site-ul său, se completează cu prevederi legale privind protecția consumatorului. Utilizatorul confirmă faptul că este informat despre conținutul ofertei publice a Vânzătorului, cu toate modificările și completările la aceasta, și este de acord cu condițiile acesteia.

3. Înregistrarea pe site și securitatea

3.1. Pentru a avea putea plasa a comenzi și a utiliza posibilitățile Serviciului, Utilizatorul trebuie să se înregistreze pe Site-ul www.metro.zakaz.md (să creeze un cont de utilizator), completând formularul de înregistrare la adresa electronică www.metro.zakaz.md.
3.2. La completarea formularului de înregistrare, Utilizatorul introduce doar date veridice și actualizate care îi aparțin. Informațiile introduse pe Site, pot fi verificate prin prezentarea buletinului de identitate persoanei care v-a livrat produsele, fapt Cre va fi confirmat în scris. În cazul în care Utilizatorul furnizează informații neveridice despre sine sau se eschivează de la furnizarea datelor și/sau verificarea datelor furnizate, Mandatarul va fi în drept să întrerupă sau să anuleze înregistrarea Utilizatorului sau să-i refuze în prestarea serviciilor solicitate. Utilizatorul este pe deplin responsabil față de  terti și/sau autorități pentru furnizarea de date false.
3.3. Mandatarul oferă Utilizatorului posibilitatea de a creea un cont personal unic. În cazul în care Utilizatorul creează mai mult de un cont, Mandatarul își rezervă dreptul de a șterge alte conturi create de Utilizator sau să-i refuze Utilizatorului accesul la Servicii.
3.4. Se permite înregistrarea pe Site a persoanelor fizice, care au atins vârsta de 18 ani, au capacitate juridică civilă și capacitate de exercițiu deplină. Utilizatorul confirmă că la momentul înregistrării a atins vârsta de 18 ani și are capacitate juridică civilă și capacitate de exercițiu deplină.
3.5. Înregistrarea pe site poate fi efectuată doar de persoanele, care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care utilizează adrese IP atribuite furnizorilor moldoveni de Internet.
3.6. După finalizarea înregistrării, Utilizatorului i se oferă o parolă de acces la cabinetul personal, pe care apoi o poate schimba în contul său personal. Utilizatorul este îndemnat să-și actualizeze periodic parola.
3.7. Utilizatorul poartă răspundere deplină pentru securitatea loginului și a parolei sale (informații care nu sunt supuse distribuției către terți), precum și pentru toate acțiunile, care vor fi efectuate în contul său pe Site.
3.8. Utilizatorului i se recomandă să schimbe parola la fiecare 3 luni. Utilizatorul se obligă să informeze imediat Mandatarul în caz de acces neautorizat la contul său de către terți, sau despre orice alte incidente de securitate, care ar putea pune în pericol regimul de securitate și conformitate la prestarea de Servicii.
3.9. Este interzisă utilizarea Site-ului www.metro.zakaz.md în activități ilegale și interzise. Utilizatorul este de acord să respecte legile, inclusiv să nu distribuie spam, software dăunătoare, link-uri către resurse WEB care ar putea dăuna cuiva, de asemenea, să nu întreprindă alte acțiuni pe Site, care nu respectă standardele morale și Legislația.
3.10. În cazul în care Mandatarul va suspecta Utilizatorul de acțiuni ilegale, inclusiv: fraudă cu carduri bancare, răspândire de spam, de programe dăunătoare, spălare de  bani, furt de identitate, prelucrare ilegală a datelor cu caracter personal, alte fapte care încalcă condițiile prezentei Oferte,Mandatarul este în drept să se adreseze la organele corespunzătoare de stat cu cerere și/sau să blocheze și/sau să șteargă contul de Utilizator până la clarificarea tuturor circumstanțelor acestui caz.
3.11. Înregistrarea pe Site va fi posibilă numai după ce Utilizatorul va confirma, prin bifarea în câmpul corespunzător, că a luat cunoștință cu Regulamentul privind protecția datelor personașe ale Vânzătorului. Prin înregistrarea pe Site, Utilizatorul confirmă faptul că este informat integral și este de acord cu condițiile acestui Regulament .
3.12. Utilizatorul, în timpul înregistrării pe Site, își poate da acordul pentru primirea regulată a informațiilor actuale privind Produsele Vânzătorului, a promoțiilor și a programelor cu bonusuri pe poșta sa electronică, account-ul din messenger și/sau sub formă de mesaje SMS. Trimiterea de informații va fi efectuată de Mandatar, în conformitate cu Legea Republicii Moldova “Privind publicitatea”.
Utilizatorul are dreptul să refuse în orice moment la serviciile de trimiteri de mesaje informative regulate, adresându-se Serviciului de Suport al Mandatarului la numărul de telefon sau prin poșta electronică a Mandatarului, indicate pe Site.

4. Proprietatea intelectuală și dreptul de autor

4.1. Toate rezultatele activității intelectuale, utilizate și plasate pe Site-ul www.metro.zakaz.md, precum și Plasarea comenzii constituie proprietatea intelectuală a titularilor legali al drepturilor de autor, și se protejează de legislația Moldovei privind proprietatea intelectuală, precum și de acordurile și convențiile internaționale corespunzătoare. Orice utilizare a rezultatelor activității intelectuale, plasate pe SIte (inclusiv, a elementelor de design vizual, simboluri, texte, imagini grafice, ilustrații, fotografii, video, programe, muzică, mărci comerciale și a alte obiecte) fără permisiunea scrisă a Mandatarului sau a titularului legal ale drepturilor de autor, este ilegală și poate servi drept motiv pentru proces judiciar, cu tragerea la răspundere civilă, contravențională, administrativă și penală, în conformitate cu Legislația.
4.2. Cu excepția cazurilor, stipulate de prezentul Acord electronic, dar de Legislația în vigoare, niciun rezultat al activității intelectuale, plasat pe Site-ul www.metro.zakaz.md, nu poate fi copiat (reprodus), procesat, distribuit, afișat în Frame, publicat, descărcat, transmis, vândut sau utilizat în alt mod, integral sau parțial, fără permisiunea prealabilă în scris al Mandatarului sau al titularului legal al drepturilor de autor.
4.3. Accesul la rezultatele activității intelectuale, plasate pe Site-ul www.metro.zakaz.md, se oferă de Mandatar exclusiv pentru utilizare personală necomercială de către Utilizator, cu scopul de a lua cunoștință cu acestea exclusiv prin intermediul Serviciului, fără drept de reproducere (inclusiv, copiere/descărcare/salvare) a acestor obiecte în memoria dispozitivelor electronice ale Utilizatorului, precum și fără dreptul la altă utilizare, care nu este prevăzută în prezenta Ofertă, inclusiv, vânzarea, modificarea, distribuirea acestora, totală sau parțială etc.
4.4. Mandatarul își rezervă dreptul, în orice moment, să șteargă de pe Site-ul www.metro.zakaz.md orice rezultate ale activității intelectuale, plasate pe acesta, fără a anunța Utilizatorul.

5. Drepturile și obligațiile Mandatarului

5.1. Obligațiile Mandatarului:
5.1.1. să primească, să prelucreze Comenzile, să informeze Utilizatorul despre modificările din starea Comenzii, timpul și costul efectuării livrării;
5.1.2. să nu plaseze pe Site-ul www.metro.zakaz.md orice fișiere, care conțin sau pot conține viruși sau alte programe dăunătoare;
5.1.3. să nu descrie sau să promoveze activități criminale, să nu plaseze instrucțiuni sau îndrumări privind comiterea unor acțiuni criminale;
5.1.4. să nu plaseze pe Site-ul www.metro.zakaz.md nici o informație care încalcă drepturile terților asupra rezultatelor activității intelectuale;
5.1.5. să primească mijloace bănești pentru plata Produselor, dacă această metodă de plată este prevăzută pe Site;
5.1.6. alte obligațiuni ale Mandatarului, prevăzute de prezentul Acord electronic.

5.2. Drepturile Mandatarului:

5.2.1. la propria sa discreție, să modifice, să completeze sau să șteargă orice informație publicată pe Site, care se referă la Vânzător, precum și conținutul plasat pe Site.
5.2.2. să modifice și/sau să completeze prezentul Acord electronic fără o notificare specială a Utilizatorului. Modificările/completările intră în vigoare din momentul plasării (publicării) acestora pe Site, cu excepția cazului în care Mandatarul nu a specificat în mod expres altceva;
5.2.3. oricând să-i ceară Utilizatorului confirmarea datelor specificate la înregistrare, și să solicite acte de confirmare în acest sens (în special, acte de identitate). Neprezentarea unor astfel de acte, la discreția Mandatarului, poate fi echivalentă cu furnizarea unor informații neveridice, motiv pentru care Mandatarul va fi în drept să-i refuze Utilizatorului înregistrarea pe Site (crearea contului de utilizator) și/sau îndeplinirea Comenzii;
5.2.4. să posteze comentarii la recenziile Utilizatorului;
5.2.5. alte drepturi ale Mandatarului, prevăzute de prezentul Acord.

6. Drepturile și obligațiile Utilizatorului

6.1. Obligațiile Utilizatorului:
6.1.1. să achite Produsele și livrarea Produselor conform prețurilor indicate pe Site, precum și în actele de achitări și de însoțire a Produselor;
6.1.2. să primească Produsele la locul convenit și la ora convenită, să garanteze veridicitatea informațiilor despre Comandă, locul și ora primirii acesteia. În caz de modificare a acestor informații, Utilizatorul este de acord să suporte costuri suplimentare de transport;
6.1.3. să achite materialele de ambalare la prețul indicat în actele de achitări și de însoțire a mărfurilor;
6.1.4. să achite Mandatarului toate costurile de executare a Comenzii de către acesta, conform tarifelor Mandatarului, indicate pe Site;
6.1.5. să utilizeze posibilitățile Site-ului www.metro.zakaz.md doar în scopuri legale, să respecte Legislația în vigoare, precum și condițiile prezentei Oferte;
6.1.6. să ia cunoștință în mod regulat cu informațiile plasate pe Site, inclusiv, cu Contractul de Utilizator, cu scopul de a lua cunoștință la timp cu modificările și/sau completările la acesta. Solicitarea Utilizatorului pentru servicii furnizate pe Site după efectuarea modificărilor și/sau completărilor, denotă acordul Utilizatorului cu astfel de modificări și/sau completări;
6.1.7. să se abțină de la comiterea unor acțiuni, care urmăresc destabilizarea funcționării Serviciului, a tentativelor de acces neautorizat pe Site prin rezultatele activității intelectuale, plasate pe acesta, precum și de la întreprinderea oricărei alte acțiuni, care încalcă drepturile Mandatarului și/sau ale terților;
6.1.8. să nu expedieze prin intermediul Serviciului, materiale prin care se face publicitate la orice mărfuri sau servicii, fără acordul prealabil în scris al Mandatarului. Utilizatorul se obligă să nu utilizeze Serviciul de comenzi pentru publicitate sau o altă stimulare a vânzării de orice mărfuri și servicii;
6.1.9. să nu reproducă, să nu repete, să nu copieze, să nu vândă, să nu revândă, de asemenea, să nu folosească în orice mod pentru orice scopuri comerciale, Site-ul www.metro.zakaz.md și/sau oricare părți din conținutul Serviciului de comenzi, fără acordul Mandatarului;
6.1.10. la înregistrarea unui cont de utilizator pe site-ul https://metro.md/, să ofere informații corecte, actuale și complete despre sine;
6.1.11. să întreprindă măsuri de rigoare pentru asigurarea integrității contului său personal (inclusiv, a adreselor de poștă electronică) și a parolelor. Pentru aceasta, Utilizatorul este obligat să efectueze ieșirea din contul său de utilizator (să încheie fiecare sesiune cu butonul „Ieșire”) înainte de a trece la alte site-uri sau de a închide browser-ul (browser-ul Internet);
6.1.12. să nu transmită, să nu concesioneze, să nu vândă, să nu transmită în utilizare etc. contul de utilizator pe Site-ul www.metro.zakaz.md către terți;
6.1.13 să actualizeze periodic informațiile pe care le-a furnizat la înregistrare, pentru a asigura corectitudinea, actualitatea și completitudinea acestora;
6.1.14. să nu facă tentative de deconectare sau altă ingerință în orice mijloace de protecție a Site-ului www.metro.zakaz.md sau în rezultatele activității intelectuale, plasate pe acesta, care previn sau limitează utilizarea sau copierea oricărei informații sau rezultate ale activității intelectuale, plasate pe Service;
6.1.15. Utilizatorului, în timpul utilizării Site-ului www.metro.zakaz.md, i se interzice să încarce, să stocheze, să publice, să distribuie și să ofere acces sau să utilizeze altfel orice informație care:

 • conține amenințări, discreditează, ofensează, denigrează onoarea și demnitatea sau reputația de afaceri, sau încalcă intimitatea vieții private a altor Utilizatori sau a unor terți;
 • încalcă drepturile minorilor;
 • este vulgară sau indecentă, conține cuvinte necenzurate, imagini și texte pornografice sau scene cu caracter sexual;
 • conține scene de violență sau tratament inuman de animale;
 • conțin descrierea mijloacelor și metodelor de sinucidere, orice incitare la comiterea acesteia;
 • propagă și/sau contribuie la incitația la ura rasială, religioasă, etnică sau dușmănie, propagă fascismul sau ideologis superiorității rasiale;
 • conține materiale extremiste;
 • propagă activități criminale sau conține sfaturi, instrucțiuni sau îndrumări privind comiterea unor acțiuni criminale;
 • conține informații cu acces limitat, inclusiv, dar fără a se limita, secretele de stat și comerciale, secretele medicale, fiscale, profesionale, și datele comerciale și personale, care se referă la subiecții datelor, alții decât Utilizatorul, la absența acordului acestora;
 • conține publicitate;
 • poartă un caracter de fraudă;
 • este proprietatea intelectuală a terților, care nu i-au acordat permisiune Utilizatorului de a o folosi și, de asemenea, încalcă alte drepturi și interese ale persoanelor fizice și juridice, sau prevederile Legislației;

6.1.16. alte obligații ale Utilizatorului, prevăzute de prezentul Acord electronic.

6.2. Drepturile Utilizatorului:

6.2.1. obținerea unor informații veridice despre Produsele prezentate pe Site;
6.2.2. primirea Produselor la locul convenit și la ora convenită;
6.2.3. încetarea utilizării Serviciului de comenzi și renunțarea la contul pe care l-a creat, prin expedierea unei solicitări corespunzătoare Mandatarului în conformitate cu formularul de feedback;
6.2.4. alte drepturi ale Utilizatorului, prevăzute de prezentul Acord electronic, Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal a Vânzătorului, și de Legislație.

7. Procedura de plasare și executare a Comenzii

7.1. Pentru a plasa o Comandă, Utilizatorul selectează Produsele pe Site și indică datele necesare pentru executarea Comenzii.
7.2. Pentru a confirma procesarea Comenzii, Utilizatorul este obligat să ia cunoștință cu condițiile prezentului Acord electronic și la prima autentificare pe Site, să dea acord la acceptarea condițiilor acestuia, bifând în câmpul corespunzător pe pagina Site-ului www.metro.zakaz.md, care conține propunerea de a accepta Oferta, după aceasta Oferta se consideră că acceptată, iar Acordul de vânzare-cumpărare a Produselor se consideră încheiat.
7.3. Din momentul confirmării Comenzii, Mandatarul își asumă obligațiile de executare a acesteia conform condițiilor Comenzii, de asemenea, efectuează achiziția, colectarea, ambalarea Produselor în magazinul Vânzătorului, și efectuează livrarea Produselor către Utilizator, la locul convenit și la ora convenită.
7.4. În cadrul executării Comenzii, Mandatarul efectuează ambalarea Produselor colectate în materialul de ambalaj al Vânzătorului. Costul materialelor de ambalare se include în costul total al Produselor și se achită de Utilizator.
7.5. Mandatarul informează Utilizatorul despre modificările semnificative din procesul de executare a Comenzii, prin mijloacele de comunicare, indicate de acesta la înregistrarea pe Site (telefon sau e-mail).
7.6. Livrarea Produselor către Utilizator se efectuează prin metoda specificată în Comandă de către Mandatar sau Utilizator (prin „autoridicare”) și din contul său. Costul livrării de către Mandatar sau autoridicare nu se include în costul Produselor și se achită de Utilizator separat.
7.7. Mandatarul are dreptul de a livra Produsele către Utilizator independent sau cu implicarea terților (curieri), în termenul de livrare, selectat de Utilizatоr. Indiferent de cine dintre subiecții specificați va livra Comanda, aceștia vor respecta condițiile prezentului Acord electronic și Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal a Vânzătorului;
7.8. Utilizatorul este obligat să verifice Produsele în momentul primirii acestora, la absența alterărilor și a altor deteriorări și/sau neconformității Produselor cu Comanda procesată. Toate pretențiile Utilizatorului cu privire la cantitatea, caracteristicile și ambalarea necorespunzătoare a Produselor se acceptă de către Mandatar până la orele 12:00 ale zilei următoare, după ziua în care Produsele au fost livrate Utilizatorului. După expirarea acestei perioade, pretențiile de acest gen nu se acceptă de către Mandatar. Pretențiile privind calitatea Produselor se prezintă de către Utilizator conform cerințelor stabilite de Legislație.
7.9. Utilizatorul are dreptul de a returna Produsele, care pot fi returnate în conformitate cu normele Legislației în vigoare, fără a explica motivele acestui refuz.
7.10. Din momentul acceptării și a plății Produselor de către Utilizator, Comanda se consideră executată de către Mandatar într-un mod corespunzător și complet.
7.11. Dacă în conținutul de Produse sunt prezente articole de alcool și tutun, în cazul de îndoială cu privire la împlinirea vârstei de 18 ani de către Utilizator, la înmânarea Produselor acestuia, Mandatarul trebuie să verifice vârsta Utilizatorului. În cazul în care Utilizatorul nu a împlinit vârsta de 18 ani sau dacă nu este posibilă verificarea vârstei, Mandatarul este obligat să-i refuze livrarea acestor Produse.
7.12. Mandatarul își rezervă dreptul de a refuza Utilizatorului executarea Comenzii acestuia, la discreția sa, în cazul în care Utilizatorul nunrespectă cerințele prezentului Acord electronic. Mesajul privind refuzul executării Comenzii se notifică Utilizatorului la telefon sau se expediază la adresa de e-mail a Utilizatorului, pe care acesta a indicat-o la crearea contului personal. În acest caz, banii pentru Produse, primiți de Mandatar de la Utilizator, vor fi returnați Utilizatorului în același mod în care s-a efectuat plata sau într-un alt mod legal, dacă este imposibilă returnarea în același mod. Utilizatorul are riscul de imposibilitate tehnică a unei astfel de returnări. De asemenea, Utilizatorul suportă toate costurile (comisioane bancare), asociate cu restituirea mijloacelor bănești.
7.13. Dacă Utilizatorul nu a primit Produsele din vina sa, conform metodei de livrare selectată la plasarea Comenzii, Mandatarul este în drept să folosească aceste Produse la discreția sa și este privat de obligația de a transmite aceste Produse către Utilizator.

8. Reguli de achitare a Produselor

8.1. În cadrul Service-ului, Mandatarul oferă Utilizatorului posibilitatea de a plăti Produsele și serviciile Mandatarului în numerar către curier și/sau prin transfer bancar în contul de decontare a Mandatarului, cu cardul bancar prin achitarea pe pagina web sau la terminalul (mobil) de plată odată cu livrarea produselor.
8.2. Lista de Produse, prețurile, procedura de plasare a Comenzilor, condițiile și metodele de plată și livrare a Produselor, costul livrării și alte informații sunt specificate pe Site-ul www.metro.zakaz.md.
8.3. Prețurile actuale pentru Produse, la data plasării Comenzii, sunt indicate pe Site-ul www.metro.zakaz.md. În cazul în care Produsele sunt achitate de către Utilizator nu în ziua plasării Comenzii, Produsele se achită la prețurile valabile în ziua efectuarii plății.
8.4. În cazul în care s-a optat pentru metoda de plată pentru Produse prin transfer bancar folosind un card de plată, Utilizatorul este obligat să efectueze achitarea cu cardul de plată potrivit instrucțiunilor ulterioare, plasate pe Site. Utilizatorul își confirmă acordul privind achitarea serviciilor (comisioanelor) către terți (bancă și/sau sistem de plăți), care prevăd efectuarea plăților cu cardul de plată, dacă acestea vor fi stabilite.
8.5. În cazul în care s-a optat pentru metoda de achitare a Produselor în numerar, Utilizatorul este obligat să efectueze achitarea Produselor și serviciilor de livrare curierului, în momentul primirii Produselor.
8.6. Faptul de plasare a Comenzii și/sau achitării pentru Produselor prin una dintre metodele indicate pe Site, constituie un temei pentru apariția drepturilor și obligațiunilor Vânzătorului și Utilizatorului, pe baza contractului de vânzare-cumpărare a Produselor.
8.7. La achitarea Produselor printr-o metodă specificată pe Site, Utilizatorul deține drepturile prevăzute de Legislația privind protecția consumatorilor.
8.8. Utilizatorul cunoaște, că legislația a stabilit o listă de Produse de calitate potrivită, care nu pot fi înlocuite (returnate), prevăzută în Anexa Legii № 105/2003 privind protecția drepturilor de consumatori.
8.9. Procedura de restituire a mijloacelor bănești pentru Produsele de calitate necorespunzătoare, este reglementată de Legislație, precum și de documentele interne ale Vânzătorului și Mandatarului, care reglementează astfel de întrebări.
8.10. Utilizatorul se obligă să achite eventualele cheltuieli suplimentare ale Mandatarului, în următoarele cazuri:
8.10.1. La plasarea Comenzii, Utilizatorul a indicat date de contact incorecte;
8.10.2. lipsește conexiunea telefonică cu Utilizatorul la timpul de livrare, convenit cu acesta;
8.10.3. Utilizatorul nu poate primi Produsele pe adresa indicată de acesta la orice oră din perioada de timp pe care a selectat-o pentru livrare;
8.10.4. Utilizatorul a schimbat adresa de livrare a Produselor și nu a anunțat Mandatarul.
8.11. Obligațiile financiare ale Utilizatorului se consideră îndeplinite integral, din momentul în care Mandatarul va primi plata pentru Produse și a rambursat cheltuielile de executare a Comenzii prin metoda selectată de Utilizator.

9. Responsabilitate. Limitarea responsabilității

9.1. Mandatarul îi oferă Utilizatorului posibilitatea de utiliza Serviciul fără a garanta acces permanent și necondiționat, în cazul situațiilor ce nu depind de competența Mandatarului.
9.2. Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că Mandatarul nu este responsabil față de Utilizator și/sau terți;
9.2.1. pentru posibila necorespundere a Produselor cu standardele conforme și/sau așteptările Utilizatorului;
9.2.2. pentru întârzierile, întreruperile, livrările incorecte sau întârziate ale Produselor către Utilizator, dacă acestea nu s-au întâmplat din vina Mandatarului, precum și pentru pagube materiale cauzate Utilizatorului ca urmare a acestui fapt;
9.2.3. pentru aprovizionarea Utilizatorului cu informațiile necesare, veridice, actuale și accesibile despre Produsele oferite spre vânzare, pentru posibilitatea de încălcare prin plasarea acestor informații, a drepturilor unor terți, pentru încălcarea altor prevederi ale legislației privind protecția consumatorilor.
9.2.4. pentru neîndeplinirea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor sale, specificate în prezentul Acord electornic, în legătură cu furnizarea de către Utilizator a unor date incomplete și/sau neveridice și/sau neactuale la plasarea Comenzii;
9.2.5. pentru executarea incompletă sau necorespunzătoare a Comenzii, în cazul în care Utilizatorul nu îndeplinește oricare dintre condițiile prezentului Acord electronic;
9.2.6. pentru pagubele și daunele, apărute la Utilizator ca urmare a utilizării Produselor obținute la executarea Comenzii;
9.2.7. pentru lipsa posibilității tehnice a Utilizatorului de a executa Comanda din cauza unor întreruperi în funcționarea rețelelor de calculatoare folosite de Utilizator;
9.2.8. pentru conținutul și corespunderea informațiilor și materialelor foto, utilizate/primite de Utilizator pe Service, a Produselor furnizate;
9.2.9. pentru exactitatea și corectitudinea informațiilor furnizate de Utilizator la înregistrarea pe Site;
9.2.10. pentru erorile în funcționarea Serviciului, care au apărut ca rezultat al acțiunilor/inacțiunlor terților legate de îndeplinirea întregii Comenzi sau a unor părți ai acesteia, ținând cont de așteptările Utilizatorului, operațiuni fără erori și neîntreruperi a Service-ului, precum și pentru daune provocate Utilizatorului în legătură cu restricția/sistarea accesului la Service, din motive ce nu depind de Mandatar;
9.2.11. pentru prejudiciile apărute din cauza utilizării neautorizate a account-ului Utilizatorului de către terți;
9.2.12. pentru orice pagube aduse echipamentului sau software-ului Utilizatorului sau al altor persoane, determinate sau legate de utilizarea Service-ului;
9.3. Service-ul poate conține link-uri către alte resurse din rețeaua Internet. Utilizatorul recunoaște și este de acord cu faptul, că Mandatarul nu controlează și nu poartă nici o responsabilitate pentru disponibilitatea și conținutul acestor resurse, nici pentru orice consecințe asociate cu utilizarea acestor resurse. Orice trecere după link-uri, efectuate de Utilizator, este realizată de acesta pe risc propriu.
9.4. Utilizatorul este responsabil pentru exactitatea și veridicitatea informațiilor specificate de acesta la completarea formularului de înregistrare pe Site, la plasarea Comenzii.
9.5. În cazul în care Vânzătorului sau Mandatarului le vor fi cauzate pierderi, cheltuieli, necesitatea de a plăti compensații, penalități care le-au fost aplicate de către autoritățile de control, în legătură cu furnizarea de către Utilizator de date inexacte și/sau neveridice, la completarea formularului de înregistrare pe Site și/sau la plasarea Comenzii, Utilizatorul se obligă să compenseze integral Vânzătorului și Mandatarului prejudiciile suportate de aceștia, sumele compensațiilor, ale cheltuielilor, amenzile aplicate.
9.6. Utilizatorul este responsabil pentru siguranța contului său de utilizator și a parolei sale, precum și pentru toate acțiunile care au fost efectuate pe Site din contul său de utilizator și parola sa.
9.7. Utilizatorul este responsabil pentru acțiuni sale legate de crearea și postarea comentariilor pe Service, precum și în legătură cu postarea informațiilor, în conformitate cu Legislația în vigoare.

10. Confidențialitate

10.1. Utilizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor pe care le-a obținut în procesul de utilizare a funcțiilor Serviciului de comenzi. Se consideră confidențiale toate informațiile referitoare la Mandatar și Vânzător, la Produse, comenzi și alte date care au devenit cunoscute Utilizatorului.
10.2. Utilizatorul se obligă să nu transmită informații confidențiale terților, fără acordul titularului de drept de autor, cu excepția solicitările autorităților de stat abilitate și/sau doar în cazurile și în ordinea stabilită de Legislație.
10.3. Dacă Utilizatorul nu respectă cerințele sus-menționate, dacă acesta implică dezvăluirea ilegală a informațiilor confidențiale, titularul informațiilor confidențiale are dreptul de a-l trage la răspundere pe Utilizator, în modul prevăzut de legislație și de a solicita compensații integrale pentru prejudiciilor cauzate.
10.4. Mandatarul își rezervă dreptul de a înregistra convorbirile telefonice ale Utilizatorului cu operatorii Mandatarului. Totodată, Mandatarul se obligă să prevină tentativele de acces neautorizat la aceste informații și/sau transmiterea acestor informații către terți, care nu au atribuție directă la executarea comenzilor.

11. Alte prevederi

11.1. Prezentul Acord electronic și toate relațiile dintre Mandatar și Utilizator, apărute pe baza prezentului Acord electronic, se reglementează și interpretează în conformitate cu legislația Republicii Moldova. 11.2. Dacă din anumite motive, unele condiții prevăzute de prezentul Acord electronic sunt nevalabile sau nu au putere juridică, acest fapt nu afectează valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte condiții ale acestuia. 11.3. Prezentul Acord electronic se încheie pe o perioadă nedeterminată și este valabilă pentru toți Utilizatorii, care s-au înregistrat pe Site (au creat un cont de utilizator), începând cu momentul unei astfel de înregistrări. 11.4. Toate divergențele și disputele, care apar în legătură cu prezentul Acord electronic, vor fi soluționate exclusiv prin negocieri. 11.5. În cazul în care nu se ajunge la un acord prin negocieri, toate litigiile, divergențele, revendicările și pretențiile, care apar în privința prezentei Oferte, vor fi soluționate în instanțele de judecată din Republica Moldova, în conformitate cu actele normative în vigoare. 11.6. Acordul electronic intră în vigoare din momentul în care Utilizatorul bifează rubrica respectivă la înregistrarea pe Site și va rămâne în vigoare până la rezilierea acestuia la cererea părților. Mandatarul își rezervă dreptul de a retrage Oferta în orice moment, la discreția sa. Mandatarul informează Utilizatorii despre retragerea Ofertei prin publicarea unui mesaj pe Site. Oferta se consideră retrasă de către Mandatar din momentul publicării mesajului pe Site, cu excepția cazului în care este stabilită o altă perioadă limită suplimentară la publicare. 11.7. În cazul retragerii Ofertei în legătură cu un anumit Utilizator, acesta se înștiințează despre rezilierea prezentului Acord electronic la adresa de e-mail indicate de acesta. 11.8 În cazul unei necorespunderi de text sau sens între versiunile Rusești și române ale Ofertei, variant în română va predomina.